SIKÇA SORULAN SORULAR


Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi : Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimdir.

OSGB’ler, sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.


Sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.

Ancak; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince işyeri hekimi istihdamı zorunluluğu henüz başlamamış olan işyerleri, Kanunun ilgili maddeleri yürürlüğe girene kadar, söz konusu bu raporları Kanun öncesinde olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucularından alabilirler.


Acil ve istenmeyen durumların; çalışmaları olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek, acil ve istenmeyen durum sırasında ve ertesinde olağan hizmetlerinin sunumuna devam edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış plan ve programlardır. Olası felaketlere karşı hazırlıklı ve organize olmak, önceliklerin ve kritik süreçlerin belirlendiği, değişimlerin takip edildiği, detaylı ve organize bir iş devamlılığı planına sahip olmayı gerektirmektedir.

Acil durum; çalışanlar, müşteriler, ziyaretçiler veya halk arasında ölüm ve ciddi yaralanmaya neden olabilecek veya işin durmasına, faaliyetlerin aksamasına, fiziksel veya çevresel olarak zarar görmesine, tesisin mali yapısının bozulmasına ve toplum içinde itibarının düşmesine neden olabilecek, plan dışı, istem dışı gelişen olaylardır.

Örnek;

 • Yangın
 • Deprem
 • Tehlikeli madde kazaları (sızma, yayılma, patlama gibi)
 • Sel ve su baskınları
 • Aşırı soğuk ve aşırı sıcak
 • Sabotaj
 • Toplumsal olaylar
 • Patlamalar


 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak


 1. İşveren veya vekili
 2. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürüten İSG uzmanı ile işyeri hekimi
 3. Çalışan Temsilciler
 4. Destek Elemanlar
 5. İşyerindeki işlerin geneline ve tehlike kaynaklarında bilgi sahibi kişiler


İş kazalarını aşağıdaki linkte bulunan adrese girerek bildirmek YASAL bir zorunluluktur. Bildirince sorumluluk yerine getirilmiş olur. Uzuv kabı vb yoksa tedavi hariç başkaca bir sorumluluk doğmaz. Yasal yükümlülüğü nedeniyle sağlık servisi (işveren adına) başvuran tüm kazalıları kayıt etmek ve tutanak düzenleyip şirket görevlilerine iletmek zorundadır. ( Müfettişler sağlık servisi kayıtlarındaki iş kazalarının bildirilmiş olup olmadığını kolaylıkla sorgulayabilir.) Böyle bir durumda bildirmemiş olmanın sorumluluğu işverene ait olup para cezası söz konusudur.

http://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/gooKullaniciLogin.do


Sorunun cevabını aşağıdaki videoda bulabilirsiniz


Sorunun cevabını aşağıdaki videoda bulabilirsiniz


Sorunun cevabını aşağıdaki videoda bulabilirsiniz

Adreslerimiz
Druz Merkez:
İkitelli OSB 6.Cadde No:1 Kat:3 Beyaz Tower Başakşehir / İSTANBUL

Druz OSGB Marmara Şubesi:
IOSB Mah. Marmara Sanayi Sitesi İdari Bina Kat:5 No:8-9 Küçükçekmece / İSTANBUL