KVKK BEYANI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA ONAMI - WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

DRUZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ EĞİTİM. SAN. VE  TİC. LTD. ŞTİ.’ nin koruması altındadır. DRUZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ EĞİTİM. SAN. VE  TİC. LTD. ŞTİ. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kişisel veri olarak kabul edilen veriler DRUZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ EĞİTİM. SAN. VE  TİC. LTD. ŞTİ. tarafından sözleşme içeriğinde belirtilen haller ve bunlarla sınırlı olmaksızın Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki sözleşme metnini inceleyerek, DRUZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ EĞİTİM. SAN. VE  TİC. LTD. ŞTİ. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilecektirler.

SÖZLEŞME TANIMLARI

SİTE: www.druz.com.tr tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on - line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

ÜYE: www.druz.com.tr sitesinden ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, www.druz.com.tr tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca „ÜYE“ olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE‘ deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi SİTE‘deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. „Üye adı“ üyeye özeldir ve aynı „Üye adı“ iki farklı ÜYE‘ ye verilmez.

KULLANICI:  www.druz.com.tr web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE‘ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: SİTE‘de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle, www.druz.com.tr  arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL BİLGİ VE KULLANIM ŞARTLARI

Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgileri olup;

Kişisel Veriler olarak;

Üyenin kimliğini belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. DRUZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ EĞİTİM. SAN. VE  TİC. LTD. ŞTİ. tarafından işlenebilecek üyelerin kişisel verileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir:

 • Kimlik ve İletişim Bilgileri: Kimlik ve İletişim Bilgileri: TCKN, ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği ve bunlar gibi kimlik bilgileriniz ile kimliğinizi belirli kılabilecek sair bilgiler; adres, telefon/faks numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgileriniz,
 • Cari Hesap Bilgileri ve Satışa Kanal Bilgiler: Ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ve tarafınızla irtibat kurulması için alınan üye bilgileri, vergi ve TC Kimlik numaraları, adresler, telefon numaraları, e-posta adresleri, mektup ve sair çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları,  satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileri gibi satış aracılığı ile elde edilen veriler,
 • Site üzerinden alınan bilgiler,
 • Ödeme, Banka ve Risk Bilgileri: Cari hesap açılması için gereken risk değerlendirilmesine esas banka bilgileri, kredi notu bilgileri ile banka ve kredi kart bilgileri, geçmiş dönem bilgileriniz,
 • Üyelerin Fabrika, restoran, depo, dış ofis ziyaretlerinde ziyaretçi sistemine yapılan kayıtlardan, misafirlerin kullanımına DRUZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ EĞİTİM. SAN. VE  TİC. LTD. ŞTİ. tarafından sunulan Wİ-Fİ altyapısından hizmet alabilmek için giriş yapılan ara yüzden, kamera kayıt sistemlerinden toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.

 Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle "KVK Kanunu" olarak ifade edilecektir) hususunda DRUZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ EĞİTİM. SAN. VE  TİC. LTD. ŞTİ. (bundan böyle " DRUZ " veya " DRUZ " olarak ifade edilecektir) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla kanunun "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi uyarınca üyeler bilgilendirilmektedir.  

DRUZ, kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

KVK Kanunu uyarınca DRUZ  olarak, üyelerin kişisel verilerini aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere veya yurt dışına açıklayabilecek/aktarabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Üyelere ait Kişisel veriler, DRUZ tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, Şirketimiz birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları ve amaçları dahilinde, DRUZ  tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir: 

 • İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • DRUZ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • DRUZ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • DRUZ tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • DRUZun ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • DRUZ ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
 • Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; kredi notu kontrolünüzün yapılması ve raporlanması; suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi gibi dahili amaçlar için kullanılması; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, finansal raporlamalar, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin DRUZ tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında yer almaktadır. 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

      DRUZ tarafından toplanan kişisel veriler; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları kapsamında ve işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle 3. kişi ve kurumlara aktarılabilecektir.

Yurtdışına Veri Aktarımı: 

DRUZ tarafından üyelere ait kişisel veriler, KVK Kanunun 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

Üyelerin Kişisel Verilerinin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Üyelere ait kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda DRUZ’ un sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. 

Bu yöntemlerle toplanan üyelere ait kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri Sahibi Olan üyelerin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan üye haklarına yönelik başvurular, üye kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep edilmesi halinde üyenin haklarına yönelik açıklamaları içeren talebi;

 İkitelli OSB 6.Cadde No:1 Kat:3 Beyaz Tower Başakşehir / İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir ve 444 18 17 numaralı telefonu arayabilir veya +90(212) 549 07 70 Faks çekebilir veya info@druz.com.tr Email adresine e-mail atabilirler.

DRUZ olarak, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

DRUZ’ un, sunduğu hizmetlere ilişkin olarak pazarlama ve tanıtım amacıyla göndereceği e-postaları üyeler tarafından almak istenmemesi halinde, gönderilen e-postada yer alan üyelikten ayrıl bağlantısına tıklayabilir veya https://www.druz.com.tr üzerinden hesaba girilmek suretiyle bildirim ayarları değiştirilebilmektedir.  

            Bu site‘de sunulan hizmetler www.druz.com.tr  (bundan böyle kısaca DRUZ olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE‘ nin yasal sahibi DRUZ olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi DRUZ’a aittir. İşbu kullanım şartlarını DRUZ gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE‘de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE‘ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, DRUZ tarafından işbu kullanım şartları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.   DRUZ bu SİTE‘ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Aşağıdaki "Gizlilik Sözleşmesi" www.druz.com.tr  tarafından siz değerli kullanıcılarımıza sağladığı bilgi ve hizmetlerin sunumuna ilişkin hükümleri düzenlemektedir. İş bu sözleşmede www.druz.com.tr  "site", bu siteye her ne surette olursa olsun bilgi veren, kullanan, giriş yapanlar ve sair de "kullanıcı" olarak adlandırılacaktır. Siteye giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı, "Gizlilik Sözleşmesi" ve "6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kişisel bilgi ve kullanım şartları " nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

Sitemizi ziyaret eden kullanıcılardan topladığı bilgileri her türlü analiz yapmak amacıyla kullanabilir. www.druz.com.tr  bu bilgileri iş ortakları ile paylaşabilir. Ancak e - posta ve diğer kişisel bilgiler, hiçbir iş ortağı, şirket, kurum ya da başka bir kuruluşla kullanıcının izni olmaksızın paylaşılmayacaktır. www.druz.com.tr  kayıtlı ve misafir kullanıcılarına ait e-posta, adı, soyadı, telefon numarası ve kayıt sırasında girilen hiçbir bilgiyi Sitesinde yayınlamaz, kullanıcı aksini belirtmediyse hiçbir iş ortağı, şirket, kurum ya da diğer kuruluşla paylaşmaz.

Sitemizde, isteyerek vermediğiniz takdirde, hakkınızda kişiyi tanımlayan bilgiler toplanmayacaktır (örneğin isim, adres, telefon numarası, ya da e-posta adresi) ("kişisel bilgi"). Eğer siteye kişisel bilgilerinizi verirseniz, www.druz.com.tr  bu bilgileri, gelecekte, pazarlama, pazar araştırması, satış bilgilerinin takibi ve size ulaşmak gibi amaçlarla kullanmak üzere saklayacaktır. Sizden talep edilmeyen kişisel bilgileri bize verdiğiniz takdirde, bu bilgileri bu sitede belirtilen şekilde kullanmamızı onaylamış olmaktasınız. www.druz.com.tr  kişisel bilgilerinizi sadece aşağıda belirtilen yasal durumlarda ve yasal prosedürler çerçevesinde 3. şahıslara açar.

 • Yasal mercilerden bu yönde yazılı bir talep oluşması halinde
 • DRUZ’un mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla
 • Kullanım şartlarında kabul ettiğiniz kurallar çerçevesinde

www.druz.com.tr sitesindeki kayıtlı kişisel bilgileriniz sadece sizin tarafınızdan görüntülenebilir. Bu bilgiler hiçbir şekilde satılmaz, kiralanmaz ya da başka bir kurum ya da kuruluş ile karşılıklı değiştirilmez. Bu "Gizlilik Sözleşmesi" metninde yer alan maddeler haricinde hiçbir şekilde 3. şahıslarla paylaşılmaz. www.druz.com.tr  bu sözleşmede taahhüt ettiği şartları yerine getirmek için mümkün olan tüm önlemleri alır. www.druz.com.tr tarafından toplanan bilgiler genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanır. www.druz.com.tr ortamdaki bilgileri korumak için her türlü endüstri standardını kullanmaktadır. Ancak buna rağmen güvenlik ile ilgili konularda bir garanti verememektedir.

Kayıt sırasında girdiğiniz kişisel bilgilerinizi istediğiniz her zaman güncelleme ve değiştirme hakkınız bulunmaktadır. www.druz.com.tr bu "Gizlilik Sözleşmesi" ve "Kullanım Şartları" na uymadığınız takdirde üyeliğinizi silmeye ya da askıya almaya yetkilidir.

İnternetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar    www.druz.com.tr sorumluluğunda değildir.

Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgiler toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet browser' ın türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi verilebilir.

Sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, bilgi belirteci ("cookie" ?) formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır. Örneğin, cookie'ler, siteleri ve reklamları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlememizi sağlayacaktır. Hemen hemen tüm internet browser' larda, cookie'leri hard diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen browser' ınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.

Bu Web Sitesi diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Sözleşmesi sadece bu Web Sitesi içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Bu web sitesinden link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait Gizlilik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları geçerlidir. Bu Web Sitesinden linkle gittiğiniz diğer web sitelerinde o sitelere ait Gizlilik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları metinlerini bularak okumanız önerilir.

www.druz.com.tr bu metin içindeki her türlü bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar. Bu siteyi kullanarak bu "Gizlilik Sözleşmesi" nde yapılacak her türlü düzenleme ve değişiklik kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu “  6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA ONAMI - WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ” nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku‘na tabidir ve İstanbul  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ”, www.druz.com.tr  tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI‘ lar ve ÜYE‘ ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE‘ yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. DRUZ, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Adreslerimiz
Druz Merkez:
İkitelli OSB 6.Cadde No:1 Kat:3 Beyaz Tower Başakşehir / İSTANBUL

Druz OSGB Marmara Şubesi:
IOSB Mah. Marmara Sanayi Sitesi İdari Bina Kat:5 No:8-9 Küçükçekmece / İSTANBUL